Vận hành

Nhân lực

Đội ngũ nhân lực của chúng tôi được xây dựng có chất lượng và chuyên môn cao ở mảng MT, GT và các kênh Horeca.

Hậu cần

Chúng tôi có bộ phận hậu cần chuyên nghiệp, với kho hàng và dịch vụ giao hàng riêng được kết nối trực tiếp với các khách hàng quan trọng của chúng tôi.

Phân phối

Chúng tôi có 3 trung tâm phân phối tại: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Chúng tôi cũng cung cấp hàng với dịch vụ giao hàng trực tiếp thông qua các nhà phân phối của chúng tôi tại các tỉnh thành.

Công nghệ

Chúng tôi kết nối với khách hàng thông qua một hệ thống giao hàng, hóa đơn, tài liệu và giao dịch điện tử hiệu quả.