Chính sách vận chuyển

1. Quy định thời gian & địa điểm:

Thời gian giao hàng khác nhau tùy theo địa chỉ giao hàng của khách hàng và thời gian chuẩn bị.

2. Phát sinh chậm trễ:

Trong trường hợp không đủ hàng và (hoặc) không thể giao hàng đúng hạn, Hyperion sẽ thông báo cho khách hàng biết.

3. Quy định về giá dịch vụ Vận chuyển / Giao hàng :

Chi phí vận chuyển do khách hàng hoặc Hyperion chi trả, tùy theo thỏa thuận của các bên.

4.Phương thức đặt hàng:

Khách hàng sẽ gửi Đơn đặt hàng cho Hyperion bằng cách chuyển về email của Hyperion: orderM1@hyperion-asia.com

5.Phương thức thanh toán:

Thanh toán bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản của Hyperion.