katjes

KẸO DẺO CON THỎ BETTER BUNNY KATJES GỐC THỰC VẬT 75g

Xuất xứ: Đức
Code: 4037400715872
Quy cách: 26 gói/thùng
Hạn sử dụng: 15 tháng

KẸO DẺO CHUA KATJES GỐC THỰC VẬT 75g

Xuất xứ: Đức
Code: 4037400715889
Quy cách: 32 gói/thùng
Hạn sử dụng: 15 tháng

KẸO DẺO CẦU VỒNG KATJES GỐC THỰC VẬT 75g

Xuất xứ: Đức
Code: 4037400715896
Quy cách: 32 gói/thùng
Hạn sử dụng: 15 tháng

KẸO DẺO PEACE & LOVE KATJES GỐC THỰC VẬT 75g

Xuất xứ: Đức
Code: 4037400715926
Quy cách: 32 gói/thùng
Hạn sử dụng: 15 tháng

Thực phẩm bổ sung: KẸO DẺO TRÁI CÂY CHUA VITAMIN WUNDERLAND KATJES 175g

Xuất xứ: Đức
Code: 4037400433172
Quy cách: 20 gói/thùng
Hạn sử dụng: 12 tháng

Thực phẩm bổ sung: KẸO DẺO TRÁI CÂY VITAMIN WUNDERLAND KATJES 175g

Xuất xứ: Đức
Code: 4037400433127
Quy cách: 20 gói/thùng
Hạn sử dụng: 12 tháng