Menz & gasser

Mứt Mơ Menz & Gasser 28G

Xuất Xứ: Ý
Code : 80806660
Quy cách : 48 hũ/thùng
Hạn sử dụng : 36 tháng

Mứt Cam Menz & Gasser 28G

Xuất Xứ: Ý
Code : 80833420
Quy cách : 48 hũ/thùng
Hạn sử dụng : 36 tháng

Mứt Anh Đào Menz & Gasser 28G

Xuất Xứ: Ý
Code :80845683
Quy cách : 48 hũ/thùng
Hạn sử dụng : 36 tháng

Mứt Dâu Tây Menz & Gasser 28G

Xuất Xứ: Ý
Code : 80860952
Quy cách : 48 hũ/thùng
Hạn sử dụng : 36 tháng

Mứt Trái Cây Rừng Menz & Gasser 28G

Xuất Xứ: Ý
Code : 80860983
Quy cách : 48 hũ/thùng
Hạn sử dụng : 36 tháng

Mứt Phúc Bồn Tử Menz & Gasser 28G

Xuất Xứ: Ý
Code : 80887737
Quy cách : 48 hũ/thùng
Hạn sử dụng : 36 tháng

Mứt Việt Quất Menz & Gasser 28G

Xuất Xứ: Ý
Code : 80894919
Quy cách : 48 hũ/thùng
Hạn sử dụng : 36 tháng

Mứt Mơ Menz & Gasser 340G

Xuất Xứ: Ý
Code : 8008660614607
Quy cách : 12 hũ/thùng
Hạn sử dụng : 36 tháng

Mứt Cam Menz & Gasser 340G

Xuất Xứ: Ý
Code : 8008660614614
Quy cách : 12 hũ/thùng
Hạn sử dụng : 36 tháng

Mứt Anh Đào Menz & Gasser 340G

Xuất Xứ: Ý
Code : 8008660614621
Quy cách : 12 hũ/thùng
Hạn sử dụng : 36 tháng

Mứt Dâu Tây Menz & Gasser 340G

Xuất Xứ: Ý
Code : 8008660614638
Quy cách : 12 hũ/thùng
Hạn sử dụng : 36 tháng

Mứt Trái Cây Rừng Menz & Gasser 340G

Xuất Xứ: Ý
Code : 8008660614645
Quy cách : 12 hũ/thùng
Hạn sử dụng : 36 tháng

Mứt Phúc Bồn Tử Menz & Gasser 340G

Xuất Xứ: Ý
Code : 8008660614652
Quy cách : 12 hũ/thùng
Hạn sử dụng : 36 tháng

Mứt Việt Quất Menz & Gasser 340G

Xuất Xứ: Ý
Code : 8008660614669
Quy cách : 12 hũ/thùng
Hạn sử dụng : 36 tháng